Cách khoan lấy mủ cao su trong mùa mưa

Khoan lấy mủ mùa mưa

Phương pháp này còn giúp giảm thời gian cạo, có thể cạo ban ngày hoặc sáng sớm nên dễ dàng tránh mưa. Vì vậy nhanh chóng thu hồi vốn trong 1 tháng. Phương pháp áp khí etylen cạo miệng nhỏ, dăm mỏng giúp tiết kiệm da cây đến 4 – 6 lần, kéo dài thời gian khai thác. Vườn cây buớc qua tháng thứ 7, lượng mủ tăng gấp đôi mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân. Chi tiết liên hệ: caomubangkhi.com – 0898500860 – Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *