Đối tượng áp dụng

Phương pháp này áp dụng tốt nhất với cây da dày từ 6 năm trở lên, đã cạo hay chưa cạo, hết miệng cạo hoặc còn miệng cạo.

Các cây da mỏng không phù hợp phương pháp này vì khó khăn trong việc đóng và dời nắp chóp.

Vì phương pháp này chưa được kiểm nghiệm thời gian đủ dài với các giống cao su tại Việt Nam, vì vậy đối với các cây non còn khai thác lâu dài thì nên làm thí điểm.

Các cây khô miệng cạo, hoặc mủ đông nhanh tại miệng cạo gây mất năng suất, cây bắt đầu cạo úp chi phí tăng cao, thì có thể dùng phương pháp này rất hiệu quả.