Đơn hàng 10 bộ nắp mỏng, ống Thái 264.000

10 bộ thí điểm phương pháp khoan lấy mủ cao su
Chi tiết sản phẩm
– 10 bộ áp khí loại 1 inox (10.000×10=100.000)
– 10 nắp loại mỏng 2.500 (2.500×10=25.000)
– 10 đầu nút lấy mủ (400×10=4.000) – 10 dây dẻo hàng Thái 8 ly (1.700×10=17.000)
– 1 bình gas mini loại lớn 8 lít khí xài 20 cây 1 tháng (85.000)
– Mũi khoan 5.5ly (20.000)
– 1 đồ đóng nắp tạm bằng nối ống phi 21 (5.000). (Nếu mua đồ chuyên như hình thêm 75k)
– 1 xylanh để định lượng (8.000)
Tổng cộng là 264.000 (nếu mua máy khoan như hình thêm 300.000)

2 Trả lời “Đơn hàng 10 bộ nắp mỏng, ống Thái 264.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *