Hướng dẫn

hướng dẫn quy trình khoan và cạo mủ bằng khí
hướng dẫn quy trình khoan và cạo mủ bằng khí

Để thực hiện việc khoan lấy mủ chúng ta cần các thành phần sau:

dụng cụ khoan lấy mủ cao su

Hoặc bình gas mini:

Đơn hàng 100 bộ nắp dày, ống Thái cho phương pháp khoan lấy mủ cao su

Bộ bơm tự động định lượng cho khoan lấy mủ cao su