Phương pháp áp khí etilen lấy mủ cho vườn cao su cụt ngọn trồng tiêu

Phương pháp khoan lấy mủ cao su bằng khí, Phuong phap lay mu cao su bang khi, Cao mu cao su bang khi, lấy mủ cao su bằng khí, lấy mủ bằng khí, lay mu bang khi, lay mu cao su bang khi, thu mủ bằng khí, khoan chọt lấy mủ cao su bằng khí, hướng dẫn phương pháp lấy mủ cao su bằng khí, hướng dẫn lấy mủ bằng khí, khoan lấy mủ bằng khí, thu mu bang khi, huong dan lay mu cao su bang khi, huong dan phuong phap khoan lay mu cao su bang khi

Sau khi làm thử nghiệm trên vườn cao su bị cắt ngọn để trồng tiêu và đương quy, chủ vườn đạt được lượng mủ ổn định và năng suất tương đương so với vườn cây bình thường (ko cắt ngọn) trong thời gian hơn 1 tháng. Và lá phát triễn to và xanh hơn, vì thế chủ vườn mạnh dạn đầu tư hết toàn vườn. Thông thường vườn cắt ngọn năng xuất sẽ giảm hẵn, nhưng khi áp khí bộ rễ phát triễn tốt, hệ thống mạch mủ không bị suy giảm, tăng năng suất quang hợp của lá, giúp cây tạo được lượng mủ như bình thường, mà vẫn đảm bảo được độ mủ ổn định. Quý khách muốn thử nghiệm và tư vấn vui lòng liên hệ sđt 0898500860 Hoàng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *